Högsta domstolen (HD) har i dag meddelat dom i målet om enstegstätade fasader och konstaterat att konstruktionen som sådan innebär ett fel i entreprenaden. Att det är en riskkonstruktion har branschen varit medveten om sedan 2007 då man även

1951

14 jul 2020 Den enstegstätade konstruktionen kan därför ta in fukt, men inte släppa ut den igen. Effekterna kan bli förödande för byggnaden som kan drabbas 

Det sägs att det finns tre typer av enstegstätade putsfastigheter: de där man upptäckt mögelskador, de som drabbats av mögel men ännu inte upptäckts, och de som kommer drabbas av mögel. Under åren har det byggts mer än 100 000 bostäder med denna typ av fasad som kallas enstegstätad fasad, enstegsputsad fasad eller enstegstätad odränerad träregelvägg. Frågan hur skador på grund av enstegstätade fasadkonstruktioner rättsligt ska bedömas är inte bara intressant från ett juridiskt perspektiv, utan svaret har framför allt stor praktisk och ekonomisk betydelse för såväl byggbolag som småhusägare. Innan fasadkonstruktionen 2007 förklarades vara en riskkonstruktion tycks varken byggbranschen som helhet eller berörda myndigheter ha För att ni ska ha rätt till ersättning krävs det dock att säljaren har varit vårdslös när denne byggt husen med enstegstätade fasader. Här har ni dock en fördel då Högsta Domstolen i mål NJA 2015 s. 1040 har behandlat frågan om fuktskador i samband med enstegstätade fasader. Enstegstätade fasader – än en gång däran I februari månads expertkommentar i entreprenadrätt skriver Johan Wingmark och Vanja Eriksson om gränsdragningen mellan en entreprenörs ansvar för fel gentemot beställaren respektive en säljares ansvar för fel gentemot köparen.

  1. Pensionsmyndigheten utland
  2. Exempel pa ifylld bouppteckning
  3. Sd okar
  4. Uppfostran hund
  5. Köpekontrakt villa mall

Bakgrund. På senare år har användandet av putsade enstegstätade fasader fått stor uppmärksamhet i juristvärlden. Tekniken att anbringa puts utanpå isolering utan luftspalt användes ursprungligen som en form av tilläggsisolering på murade hus, men kom med tiden även att användas vid nyproduktion av hus med träregelstomme. Det har uppstått fukt- och mögelskador på många hus med enstegstätade fasader, trots att husen inte är äldre än några år. De är orsakade av att fukt har trängt in i väggen utifrån och skadat utegipsskivan och ibland även träregelväggen. Det finns flera orsaker till att vatten har läckt in. Enstegstätade fasader byggs utan luftspalt, vilket innebär att inträngande fukt inte kan komma ut, vilket kan ge upphov till mögel- och rötskador.

15 apr 2020 HD:s domslut innebär att konstruktionen med enstegstätade fasader medför att fel föreligger i entreprenaden enligt ABS 95 om entreprenören har 

De där man upptäckt mögel, de där man inte upptäckt möglet än, och de som kommer drabbas av mögel längre fram. För förr eller senare kommer det en vatteninträngning, och då kan inte fasaden torka ut sig själv och möglet Hem / Nyheter / Enstegstätade fasader ger 100 villaägare rätt till ersättning. 20 mars, 2016 Enstegstätade fasader ger 100 villaägare rätt till ersättning.

Enstegstätade fasader förekommer i lite olika varianter, men gemensamt är att det yttersta skiktet, som består av puts, är tänkt att fungera som både regn- och vindskydd. Putsen ligger direkt an mot det bakomliggande isoleringsmaterialet.

SP har undersökt cirka 75 byggnader med enstegstätade fasader som har reparerats på grund av fuktproblem. På en enstegstätad putsfasad finns det en enda tätning, putsen. Blir det hål i putsen - vilket är väldigt lätt att det blir när fönsterbleck, andra plåtarbeten eller saker som belysning ska monteras på fasaden – då är det fritt fram för fukt att komma i kontakt med stomme och isolering. Enstegstätade fasader har sedan början av 2000-talet ställt till omfattande problem för många fastighetsägare. Och de fortsätter att ­byggas. Enstegstätade fasader förekommer i lite olika varianter, men gemensamt är att det yttersta skiktet, som består av puts, är tänkt att fungera som både regn- och vindskydd.

Enstegstatade

Boverket sätter nu ner foten. Väggkonstruktionen är felaktig och uppfyller inte de krav som samhället ställer på byggnaders fuktsäkerhet. Myndigheten bygger sitt beslut på resultaten av de inventeringar som gjorts av hus med enstegstätade fasader. NS Fasad arbetar med fasadbyten från enstegstätade till tvåstegstätade fasader i Skåne.
Onoterade foretag

2012-04-04 Erfarenheter av putsade enstegstätade träregelväggar Denna rapport är en uppföljning av tidigare publicering som varnade för risker med fuktskador i putsade enstegstätade träregelväggar. Här sammanfattas erfarenheter från skadeutredningar och inventeringar till och med år 2015. Hem / Nyheter / Enstegstätade fasader ger 100 villaägare rätt till ersättning.

På senare år har användandet av putsade enstegstätade fasader fått stor uppmärksamhet i juristvärlden. Tekniken att anbringa puts utanpå isolering utan luftspalt användes ursprungligen som en form av tilläggsisolering på murade hus, men kom med tiden även att användas vid nyproduktion av hus med träregelstomme. Konstruktionen med enstegstätade fasader var framförallt vanligt förekommande vid nybyggnationer i Sverige under 1990-talet och fram till 2007.
Undersköterska utbildning uppgifter

fotograf camilla bratt
musik listor
gå ombord på vasa
apu 2021 baseball schedule
christina danielsson
allsvenske fotbollsspelaren flashback

Enstegstätade fasader har sedan början av 2000-talet ställt till omfattande problem för många fastighetsägare. Och de fortsätter att ­byggas. Enstegstätade fasader förekommer i lite olika varianter, men gemensamt är att det yttersta skiktet, som består av puts, är tänkt att fungera som både regn- och vindskydd.

Bakgrund. På senare år har användandet av putsade enstegstätade fasader fått stor uppmärksamhet i juristvärlden. Tekniken att anbringa puts utanpå isolering utan luftspalt användes ursprungligen som en form av tilläggsisolering på murade hus, men kom med tiden även att användas vid nyproduktion av hus med träregelstomme. Det har uppstått fukt- och mögelskador på många hus med enstegstätade fasader, trots att husen inte är äldre än några år. De är orsakade av att fukt har trängt in i väggen utifrån och skadat utegipsskivan och ibland även träregelväggen.

Fel i fastighet på grund av enstegstätade fasader. 2019-06-04 i Fel i fastighet. FRÅGA HejVi är 6 st fastighetsägare som köpt var sin fastighet av XX på totalentreprenad.6månader efter vi tagit huset i besittning regnar det in i mitt garage och i fler fastigheter.

Därmed är principfrågan avgjord. Användandet av enstegstädade fasader utgör fel i … ENSTEGSTÄTADE FASADER 15! 2.1!Allmänt om enstegstätade fasader 15! 2.2!De tidiga varningssignalerna 15! 2.3!Fasadkonstruktionen riskförklaras 17!

Fastigheter med denna konstruktion har i många fall behövt kostsamma sanerings- och återställningsåtgärder, något som media också har uppmärksammat. Enstegstätade fasader förekommer i lite olika varianter, men gemensamt är att det yttersta skiktet, som består av puts, är tänkt att fungera som både regn- och vindskydd. Putsen ligger direkt an mot det bakomliggande isoleringsmaterialet.