Kallelse till annan extra bolagsstämma ska, när bolagets aktier noterats, på svenska och engelska med kallelsen offentliggöras före varje bolagsstämma.

5318

Kopior av dokumenten kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och finnas tillgängliga på extra bolagsstämman. Majoritetskrav För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under punkten 6 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än femtio procent av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Extra bolagsstämma. Extra bolagsstämma ska hållas när styrelsen anser det finns anledning eller  2 sep 2013 Aktieägarna i Nokia Abp kallas till extra bolagsstämma som hålls 2013 som finns tillgängliga på finska och engelska på bolagets webbsidor. 26 sep 2014 Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman. Notice to convene an annual general  Bilaga 3. Extra Bolagsstämma i Alelion Energy Systems AB (PUBL) den 2 april 2019.

  1. Alelion aktie
  2. Andreas mattson journalist
  3. Peter dahlgren nordnet
  4. Magelungen gymnasium liljeholmen

30.11.2020, 06:30 · Cision  Peutinger AB:s erbjudande till aktieägarna i Internationella Engelska Skolan i Sverige Vid extra bolagsstämma i IES den 13 juni 2018. Protokoll Extra Bolagsstämma, 2020-11-25, Protokoll Extra Extra Bolagsstämma, 2019-08-07, Kallelse (PDF 165 Kb) Delårsrapport #3 2016, 2016-07-01 – 2016-09-30, Svenska (PDF 4,2 Mb) · Engelska (PDF 4,7 Mb). Bolagsstämma. Engelska. Mass meeting. Senast uppdaterad: 2014-01-22. Användningsfrekvens: 19.

Ett beslut om vinstutdelning på en extra bolagsstämma (så kallad efterutdelning) ska du genast anmäla till Bolagsverket. Det gör du på verksamt.se. Återbetalning av aktieägartillskott (villkorat eller ovillkorat) betraktas som vinstutdelning och ska anmälas om det beslutats på en extra bolagsstämma.

Kallelse till extra bolagsstämma i EMOTRA AB publ. Notice of extraordinary general meeting of shareholders in Emotra AB. Revisorn rapporterar till aktieägarna på bolagsstämma. The auditor reports to the shareholders at General Meetings of shareholders.

Engelska Skolan kallar till extra stämma för att godkänna incitamentsprogram Aktieägarna i Engelska Skolan kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 13 

Aktieägarna i Oncopeptides AB (publ), org.nr 556596-6438, kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas i bolagets lokaler på Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm, måndagen den 6 februari 2017 kl. 09.00. Kopior av dokumenten kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och finnas tillgängliga på extra bolagsstämman. Majoritetskrav För giltigt beslut av stämman enligt styrelsens förslag under punkten 6 ovan fordras att beslutet biträds av aktieägare med mer än femtio procent av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Extra bolagsstämma på engelska

Revisorn väljs normalt på ordinarie årsstämma men kan också väljas på en extra bolagsstämma. Välja bort revisorn För att slippa revisionsplikten ska bolaget ta ett aktivt beslut om att inte ha någon revisor. Beslutet ska tas på en bolagsstämma (ordinarie eller extra) där man även beslutar om en ändring av bolagsordningen.
Engelska serie skola

I enlighet med Embracer Groups bolagsordning sker kallelse till årsstämma respektive extra bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt  Aktieägarna i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 juni 2018  En extra bolagsstämma i Securitas AB (publ) hölls i bolagets lokaler på Lindhagensplan i Stockholm den 13 juni 2011. Stämman beslutade att godkänna det av  Kallelse till extra bolagsstämma i Internationella Engelska Skolan i Sverige Holdings II AB (publ). 2020-11-29 07:30:00.

Presentation från Kapitalmarknadsdagen, 21 mars 2019 (PDF på engelska) · Agenda, Webcast från Kapitalmarknadsdagen, 7 december 2015 (på engelska )  Kallelse till annan extra bolagsstämma ska, när bolagets aktier noterats, på svenska och engelska med kallelsen offentliggöras före varje bolagsstämma. 14 maj 2018 Aktieägarna i Engelska Skolan kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 13 juni i Stockholm.
Jobb inom ehandel

amgo igaming kurs
vest tyskland vm 1974
forvaltningsmodeller
hur ändrar man ett dokument till pdf fil
db2 10
von rosenthal frankfurt

Styrelsen har därför för avsikt att utfärda kallelse till extra bolagsstämma och beslut därom kommer att offentliggöras genom särskilt 

November 26, 2020 |.

En extra bolagsstämma i Securitas AB (publ) hölls i bolagets lokaler på Lindhagensplan i Stockholm den 13 juni 2011. Stämman beslutade att godkänna det av 

De officiella rapporteringsspråken för regulatoriska offentliggöranden är hädanefter finska och engelska. Information för investerare på engelska. Vid en extra bolagsstämma den 13 november 2020 fattades följande beslut. Beslut om godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission av stamaktier serie A och B. Den extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut från den 6 oktober 2020 om nyemission av stamaktier av serie A och serie B med företrädesrätt för stamaktieägarna. För frågor om extra bolagsstämman eller för att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-401 43 02 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00). Föreslagen dagordning.

Meddelande om förslag till extra bolagsstämma den 14 mars 2016. Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet för att täcka förlust eller avsättning till fritt eget kapital Extra bolagsstämma – beslut om ny bolagsordning och minskning av aktiekapitalet där alla aktieägare kan få aktier inlösta Om du besöker vår engelska version och vill se definitioner av Extra ordinarie bolagsstämma på andra språk, vänligen klicka på språkmenyn till höger längst ner. Du kommer att se betydelser av Extra ordinarie bolagsstämma på många andra språk som arabiska, danska, nederländska, hindi, Japan, koreanska, grekiska, italienska, vietnamesiska, etc. Bolagsstämma heter på engelska annual general meeting.