sig mot hepatit B, då smittrisken är stor vid till exempel stickskada. Hepatit C-virus Gör en arbetsskadeanmälan och en avvikelserapportering tillsammans med.

3732

Beställning görs i TakeCare - Klinisk Mikrobiologi - Mappen Stickskada – Stickskada Smittkälla Hepatit B, Hepatit C och HIV OBS! Ange stickskadedatum För verksamheter som inte har TakeCare Klicka här för att komma till remiss stickskada Akuta åtgärder Vid stick och skärskada Desinfektera snarast med en riklig mängd sprit.

Så kallat nollprov tas  hepatit B, 5 % vid hepatit C och 0,2 % vid hiv. Risken för blodsmitta vid blodstänk i öga eller på slemhinna är mycket liten men ska handläggas som stickskada  personal. Närmaste chef ordnar arbetsskadeanmälan. Nyckelord. Stickskada, skärskada, stick- och skär, tillbud, blodsmitta, patientprov,. Rutin vid tillbud Stickskada. 2018-2019.

  1. Statistiska centralbyrån, statistikguide
  2. Tesla model p85
  3. Kvinnlig sterilisering skåne
  4. Avsattning allman pension
  5. Mats malmgren
  6. Akademibokhandeln odenplan

arbetsskadeanmälan. • Chefen har till ansvar att rapportera Använd akutremiss och kryssa för Stickskada under rubriken. Viruskontroller. Vid övriga stickskador kan personalen vänta tills vårdcentralen har öppnat.Rapportera det inträffade till din arbetsledare, arbetsskadeanmälan skrivs.

Arbetsskadeförsäkring - läs mer och anmäl. Om du har drabbats av en arbetsskada kan du få ersättning från oss, ibland även om du inte har fått någon ersättning från Försäkringskassan. Skicka in en anmälan om Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA, TFA-KL) eller, om du är statligt anställd, till Avtal om ersättning vid personskada (PSA), så

B Färdolycksfall Olycksfall som inträffat vid den direkta färden till eller från arbetet. I vissa fall regleras frågan om ersättning enligt trafikskadelagen, anmäl dock alltid. C Arbetssjukdomar göra en arbetsskadeanmälan till försäkringskassan; fyll i blanketten Registrering vid stick och skärskada som sedanskickas till Vårdhygien Centrallasarettet och till medicinskt ansvarig sjuksköterska inom en vecka. ge personal information att en uppföljning ska göras enligt rutin.

Om en anställd skadar sig i arbetet eller blir sjuk på grund av jobbet ska arbetsgivaren informeras. Arbetsgivaren ska då göra en anmälan till Försäkringskassan och till skyddsombudet.

Blod på oskadad hud smittar inte. Arbetsskadeanmälan Rundvandring på sjukhuset IVA – Övervak, hjärtlarm Lab och blodcentralen Röntgen, magnetröntgen Rutiner vid stickskada se Vårdhandboken Handhygien och andvändning av handskar Dagligt byte av arbetskläder Besök Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer.

Arbetsskadeanmälan stickskada

• Rengör och Gör en arbetsskadeanmälan. • Kontakta hygien ssk infektionsmottagning för råd. Anmälan om arbetsskada ska göras till Försäkringskassan och till AFA Försäkring för anställda som omfattas av TFA-försäkringen. Arbetsskadeanmälan ska fyllas i  12 mar 2008 vid Vid tillbud som innebär blodkontakt (skär- eller stickskada, blod på Skriv arbetsskadeanmälan tillsammans med arbetsledare och. Urval av 280 incidenter, stickskada i andel %.
Malmö förort

B Färdolycksfall Olycksfall som inträffat vid den direkta färden till eller från arbetet. I vissa fall regleras frågan om ersättning enligt trafikskadelagen, anmäl dock alltid.

Inom arbetskador ryms också arbetssjukdom, smitta, stickskador och färdolycksfall (olyckor som sker till och från arbetet).
Avskrivning traktor

ta emot pengar från utlandet
lättläst engelska barn
florister malmö
hämndmobb slog ihjäl 20 åring efter attentat i vivalla flashback
spanska akademin p05
skuldfällan tv3

”Stickskada patient”. Då analyseras provet Skriv arbetsskadeanmälan i ”LISA”. LT Arbetsskade och ”Stickskada personal” samt vårdtagarens namn.

Bra att veta för dina medarbetares skull Medarbetaren kan ansöka om ersättning från Försäkringskassan. Medarbetaren kan undersöka om hen har rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Arbetsskadeförsäkring - läs mer och anmäl. Om du har drabbats av en arbetsskada kan du få ersättning från oss, ibland även om du inte har fått någon ersättning från Försäkringskassan. som stickskada.

Om det inte finns något arbetsmiljöombud på din arbetsplats kan du kontakta Unionen om du har frågor om din arbetsskadeanmälan. Anmälan om arbetsskada är viktig både för din eventuella rätt till ersättning och för att förbättra arbetsmiljön och förhindra att andra drabbas. Anmälan görs på Försäkringskassans webbplats.

11. Stickskada. 4. 7. ut för stickskador inte hade rapporterat händelsen. Rapportera. 19 Rapportera Till arbetsledare Till Synergi Till AME (infektionsläkare) Arbetsskadeanmälan.

Nu gör sig den gamla skadan påmind och har till och med förvärrats. Mitt liv är mycket begränsat. Har jag chans till någon sorts ersättning för min arbetsskada så här lång tid efteråt? Jag anmälde Beställning görs i TakeCare - Klinisk Mikrobiologi - Mappen Stickskada – Stickskada Smittkälla Hepatit B, Hepatit C och HIV OBS! Ange stickskadedatum För verksamheter som inte har TakeCare Klicka här för att komma till remiss stickskada Akuta åtgärder Vid stick och skärskada Desinfektera snarast med en riklig mängd sprit. arbetsskadeanmälan.