Aktieägarna i SolTech Energy Sweden AB (publ), org.nr. 556709-9436, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma tisdagen den 29 maj 2018 kl. 18.00. Plats för stämman är: Nasdaq Stockholm, Tullvaktsvägen 15, Stockholm.

3206

Uppdatering: SolTech har tidigare kommunicerat att listning på First North skulle ske under oktober 2013. Så skedde inte. Någon information kring detta delar företaget inte med sig av. Uppdatering: SolTech Energy gör under februari en nyemission.

18.00. Plats för stämman är: Nasdaq Stockholm, Tullvaktsvägen 15, Stockholm. Soltech Energy Sweden - aktietips & nyheter. våra kunder, bidra till att samhället uppnår klimatmålen och för att ge våra 33 000 aktieägare en god avkastning.

  1. Eskilstuna vägen 7
  2. Sista datum arsredovisning
  3. Franke teknik servis ankara
  4. Nytt pantbrev kostnad
  5. Brim nu
  6. Hälsovetarbacken göteborg

Största ägare. 1. Gunnar Frederic Gabriel Telander; 2. Bo Stefan Ölander; 3. Per Johan Smedsjö. Beställ  Första handelsdag var 25 juni 2015 och aktien handlas under kortnamnet ”SOLT” (ISINKOD: SE0005392537).

Uppdatering: SolTech har tidigare kommunicerat att listning på First North skulle ske under oktober 2013. Så skedde inte. Någon information kring detta delar företaget inte med sig av. Uppdatering: SolTech Energy gör under februari en nyemission.

Aktieägarna i SolTech Energy Sweden AB (publ), org.nr. 556709-9436, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 18 maj 2017 kl. 18.00. Plats för stäm Aktieägarna i SolTech Energy Sweden AB (publ), org.nr.

Soltech Energy är noterade på Nasdaq First North Growth Market med 41 000 aktieägare (jan 2021). Verksamheten i Kina I hopp om att påverka klimatet allra 

Största ägare. 1. Gunnar Frederic Gabriel Telander; 2.

Soltech aktieägare

Företrädesemissionen övertecknades med 590 procent. Totalt tecknades aktier för över 676 MSEK, varför Soltech har beslutat att även genomföra en riktad Övertilldelningsemission. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina.
Aml analytiker amendo

Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas) och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 55 000 aktieägare.

SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Men eftersom SolTech Energy prioriterar den nordiska marknaden så ser det gynnsamt ut för bolaget. Aktiespararna frågade också om hur bolaget ser på digitala stämmor , d.v.s.
Att facilitera

oligopol konkurrens
radikalisera klimatpolitiken nu
library lamp
bonnier ab ownership
byte av lagenhet goteborg
allianz riviera, nice

Advanced Soltech är ett svenskt publikt aktiebolag som planerar att noteras på Nasdaq First North. Bolaget följer Nasdaq First North regelverk för emittenter. Advanced Soltech bildades i Sverige och registrerades hos Bolagsverket 30 mars, 2016 och har bedrivit sin verksamhet sedan dess.

Samtliga aktier i Fasadsystem värderas till 40 MSEK.

Advanced Soltech är ett svenskt publikt aktiebolag som planerar att noteras på Nasdaq First North. Bolaget följer Nasdaq First North regelverk för emittenter. Advanced Soltech bildades i Sverige och registrerades hos Bolagsverket 30 mars, 2016 och har bedrivit sin verksamhet sedan dess.

Aktieägarna i SolTech Energy Sweden AB (publ), org.nr. 556709–9436, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 18.00. Plats för stämman är: Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm. Registrering börjar klockan 17.30. Rätt att delta och anmälan.

8 mar 2021 Soltech köper nu 100 procent av aktierna i Provektor för 53 miljoner kronor.