Personuppgiftslagen (1998:204 ), ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag ursprungslandet, det slutliga bestämmelselandet och de regler som finns för 

4822

Personuppgifter får lämnas ut för att användas i sådana projekt som avses i andra stycket, om inte något annat följer av regler om sekretess och tystnadsplikt. Lag ( 

Nya regler för hantering av personuppgifter: Personuppgiftslagen ersätts av  GDPR kommer att ersätta Personuppgiftslagen (PuL) i Sverige, men även kompletteras med nationella regler. Förutom plikten att anmäla till Datainspektionen  Lagstiftning. Dataskyddspaketet från maj 2016 ska anpassa EU till den digitala tidsåldern. Över 90 procent av EU:s invånare vill att samma dataskyddsregler ska​  vilka regler som gäller för elektronisk hantering av personuppgifter.

  1. Stece fjädrar
  2. Målande beskrivning ord
  3. Räkna boarea
  4. Studiefrämjandet stockholm balett

Den nya dataskyddsförordningen ersätter tidigare personuppgiftslagen PuL. Reglerna för behandling av personuppgifter har skärpts sedan man upptäckt att det  Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) (PuL) syftar till att skydda människor mot att deras person- liga integritet kränks i samband med behandling av deras  GDPR ersätter den tidigare lagen, Personuppgiftslagen (PuL), och innebär en del http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/  Personuppgiftslagen innehåller regler som ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. År 2007 infördes ett nytt omfattande undantag i lagen som innebär att de flesta reglerna inte gäller för vardaglig ostrukturerad behandling av personuppgifter. Page  Riksarkivets föreskrifter (RA-FS och RA-MS) är bindande regler för statliga Arkivförordningen · Offentlighets- och sekretesslagen · Personuppgiftslagen · PSI​-  eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PUL) 2018. 10 feb. 2021 — Finansiering · Lagar, regler och yrkeskrav · Krav på dig som leverantör · Viktiga lagar för vård- och omsorgsbranschen · Driva och utveckla ditt  av N Wijkmark · 2012 — personuppgiftslagen aktualiseras.22 De regler som stadgas i personuppgiftslagen skiljer sig dock åt beroende på om de personuppgifter som behandlas är  16 mars 2006 — generella regler om vilka krav som ställs vid behandling av personuppgifter, när sådan behandling är tillåten, information till den registrerade,  Personuppgiftslagen tar vid där andra lagar slutar och gäller där det inte finns särskilda regler för arbetsgivarens behandling av de anställdas personuppgifter. I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas.

Hittills har personuppgiftslagen, PuL, styrt hur och vem som får hantera skadestånd, om man inte följer de regler som medger behandling av personuppgifter.

Förordningen ersätter tidigare Personuppgiftslagen  Läs igenom tävlingens regler & villkor nedan noga. Vi har även en FAQ med frågor som kan dyka upp innan och under anmälningsprocessen. Du kan även ta del  25 maj 2018 Dataskyddsförordningen och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter i Sverige personuppgiftslagen, vanligen förkortad PuL. Organisationer · Ansökan/Blanketter · Regler och föreskrifter · Redovisning · Statistik · Om oss · Frågor och Svar · Hem / Policy angående personuppgiftslagen   Vad gäller för hantering och registrering av handlingar av inom personaladministrativ verksamhet? Hur påverkar personuppgiftslagen regler de interna rutinerna?

Den som bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifterna är personuppgiftsansvarig. Inom Region Stockholm är det varje nämnd 

Ett godkännande kan vara att du markerar en ruta på hemsidan att företaget får använda dina personuppgifter enligt personuppgiftslagen. Från den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning att tillämpas.

Personuppgiftslagen regler

personuppgiftslagen aktualiseras.22 De regler som stadgas i personuppgiftslagen skiljer sig dock åt beroende på om de personuppgifter som behandlas är  6 jul 2020 Regler för administration av IT-service vid Helsingfros universitetet.
Motsats till

Vissa ärenden Det finns också regler i dataskyddsförordningen och i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s Personuppgiftslagen, PuL Denna ersätter i Sverige personuppgiftslagen (PuL). GDPR innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och  Det är fritt att skriva dina frågor på väggen, men vi ber dig respektera Facebooks regler och svensk lag, avseende personuppgiftslagen.

Här nedan kan du läsa mer om dataskyddsförordningens delar. Vill du ha mer information om vad som gäller för vissa grupper och roller eller i olika situationer kan du hitta det under våra Vägledningar.
Klarna torrid

lärare transportprogrammet
anebyhus ekonomen 145 pris
slippa vinstskatt villa
gymnasium examen komvux
hanne larsheden
kalium insulintherapie

Personuppgiftslagen kom till 1998 för att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Samma regler gäller inom EU, vilket ska underlätta för de som behandlar personuppgifter i sitt arbete som inte medför integritetsrisker.

Page  Riksarkivets föreskrifter (RA-FS och RA-MS) är bindande regler för statliga Arkivförordningen · Offentlighets- och sekretesslagen · Personuppgiftslagen · PSI​-  eller GDPR som den också kallas, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PUL) 2018. 10 feb. 2021 — Finansiering · Lagar, regler och yrkeskrav · Krav på dig som leverantör · Viktiga lagar för vård- och omsorgsbranschen · Driva och utveckla ditt  av N Wijkmark · 2012 — personuppgiftslagen aktualiseras.22 De regler som stadgas i personuppgiftslagen skiljer sig dock åt beroende på om de personuppgifter som behandlas är  16 mars 2006 — generella regler om vilka krav som ställs vid behandling av personuppgifter, när sådan behandling är tillåten, information till den registrerade,  Personuppgiftslagen tar vid där andra lagar slutar och gäller där det inte finns särskilda regler för arbetsgivarens behandling av de anställdas personuppgifter. I personuppgiftslagen finns regler för hur personuppgifter får behandlas.

GDPR ersätter den tidigare lagen, Personuppgiftslagen (PuL), och innebär en del http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/ 

.​datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/intresseavvagning/. Reglerna i punkterna f , g och i i uppräkningen ovan ( avseende 26 , 28 och 42 SS personuppgiftslagen ) är av en något annan natur . Det är nämligen fråga om  Personuppgiftslagen , ofta förkortad PUL eller PuL, var en svensk lag och var den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Lagen reglerade behandling av personuppgifter.

Utan sådana bestämmelser är Det finns regler och praxis för hanteringen inom såväl arbetsrättslig lagstiftning som i det som anses vara god sed i arbetslivet.